Lid van Vereniging Circulair Friesland

Al enige tijd is Machinefabriek Ruiter Sneek lid van Vereniging Circulair Friesland. Een vereniging die begin 2016 werd opgericht door 25 bedrijven en andere organisaties: een flinke stap op weg naar een circulair Fryslân. We zijn met z’n allen vastbesloten om van onze provincie de meest circulaire regio in 2025 te maken en een voorbeeld te zijn voor de volgende generatie.

Wij durven gewoonten om te zetten in circulaire ambities en de verbinding aan te gaan met andere bedrijven, overheden, kennisinstellingen en (maatschappelijke) organisaties. Hoe we dat doen? Door onze agenda en belangen open en bloot op tafel te leggen. Door samen te werken. Door in het diepe te springen en te durven vernieuwen. En door anderen te inspireren óók circulaire stappen te maken. Of, zoals wij graag zeggen: gewoon te dóen.

De leden van Vereniging Circulair Friesland zijn proactief en nieuwsgierig en staan open voor alle mogelijkheden – al bedacht of nog niet – die de circulaire economie te bieden heeft. Dit sluit goed aan op de visie van Ruiter. Er wordt op verschillende kansrijke thema’s gewerkt aan de circulaire economie. Op dit moment zijn dat: landbouw, kunststoffen, biomassa, bouw, mobiliteit, energie, voeding, water en onderwijs.

Wij willen ons inzetten om circulariteit zoveel mogelijk in onze werkwijze en dagelijkse bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het optimaal engineeren van een machine, zodat bespaard wordt op materialen en inkoop van onderdelen;
  • innovatief werken en voortdurend investeren in productontwikkelingen;
  • het hergebruiken en recyclen van restmaterialen;
  • het zoveel mogelijk lokaal inkopen van allerlei materiaal en producten;
  • het beperken en zoveel mogelijk scheiden van (rest)afvalstoffen;
  • besparen van energie, vermijden van CO2-uitstoot, zoeken naar alternatieve energiebronnen en beperken van gebruik fossiele brandstoffen;
  • het optimaal rekening houden met medewerkers (people), de omgeving (planet) en te investeren in duurzame oplossingen (profit).

Regelmatig zijn er themabijeenkomsten en werken we samen aan een duurzame provincie. Wij zijn trots om hier een bijdrage aan te kunnen leveren!

Samen ontwikkelen we verder, komen we tot vernieuwende ideeën en starten we nieuwe projecten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *